Ανοιχτές θέσεις εργασίας για αποστολή βιογραφικού στην εταιρία Καρέλιας
Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην εταιρία Καρέλιας

Η εταιρία Καρέλιας προσφέρει δύο ανοιχτές θέσεις εργασίας.Τόλμησε και στείλε και εσύ το βιογραφικό σου.

Γραφίστας/ρια

Εταιρικό Προφίλ

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε, η μεγαλύτερη Ελληνική Kαπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει Γραφίστα/ρια πλήρους απασχόλησης για το εργοστάσιο της Καλαμάτας.

Απαραίτητα προσόντα

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτά και προφορικά
 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Γραφιστικής
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS.Excel
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο

 Προφίλ υποψηφίων

 • Ετοιμασία σχεδίων Α’ Υλών
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση βάσεως δεδομένων των εικαστικών
 • Παρακολούθηση νομοθεσιών ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης νομιμότητα των έτοιμων προϊόντων που κυκλοφορεί η Εταιρία στις εκάστοτε αγορές
 • Προσαρμογή των εικαστικών μας , με βάση τις εκάστοτε νομοθεσίες
 • Λήψη πρωτοβουλιών και προτάσεων σχετικά με νέα εικαστικά ή βελτιώσεις υπαρχόντων
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση αρχείου Color Standards για όλα μας τα εικαστικά
 • Προγραμματισμός ανανέωσης Color Standards σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας , ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Επίβλεψη και επιβεβαίωση των εικαστικών που στέλνονται από τους προμηθευτές ώστε να γίνουν αρχεία προς παραγωγή (Good to Print)
 • Συνεργασία με το τμήμα ποιοτικού ελέγχου

Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικές αποδοχές
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

ΑΙΤΗΣΗ

Υπάλληλος γραφείου τμήματος Προμηθειών

Εταιρικό Προφίλ

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε, η μεγαλύτερη Ελληνική Kαπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου τμήματος προμηθειών πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ & Ms Office, ιδιαίτερα Ms Excel
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτά και προφορικά
 • Εκπαίδευση ΑΕΙ ή ΤΕΙ ( κατά προτίμηση σε Οικονομική κατεύθυνση)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών

 Προφίλ υποψηφίων

 • Καθημερινή παρακολούθηση των αποθεμάτων Α΄Υλών
 • Follow up εκκρεμών παραγγελιών και παραδόσεων από τους προμηθευτές
 • Επικοινωνία με τους προμηθευτές
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση αρχείων του τμήματος για αποθέματα, παραδόσεις, παραγγελίες πελατών
 • Παρακολούθηση εκκρεμών ποιοτικών προβλημάτων και συνεργασία με το τμήμα ποιοτικού ελέγχου και λήψη ενεργειών προς επίλυση
 • Καθημερινή παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών πελατών και αντιπαραβολή των ποσοτήτων με τα αποθέματα Α’Υλών
 • Επικοινωνία με το τμήμα πωλήσεων και εξαγωγών για πιθανά forecasts των πελατών της Εταιρίας
 • Ετοιμασία αρχείων σε μηνιαία βάση για την τοποθέτηση των παραγγελιών Α’ Υλών προς τους προμηθευτές
 • Αντιπαραβολή στοιχείων παραδόσεων, παραγγελιών, τιμολογίων
 • Γνώσεις SAP θα εκτιμηθούν

Προσφέρονται :

Ανταγωνιστικές αποδοχές
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

ΑΙΤΗΣΗ