ΑΣΕΠ: 104 προσλήψεις στο Δημόσιο - Αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα (10/6)

Σας παρουσιάζουμε θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα μεσω ΑΣΕΠ που είναι ανοικτές για την υποβολή αιτήσεων. Δείτε παρακάτω περίληψη των προκηρύξεων και link για τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις.

ΑΣΕΠ: Σας παρουσιάζουμε όλες τις θέσεις που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή στο Δημόσιο. Σε κάθε ενότητα θα βρείτε ενεργά links με τις προκηρύξεις, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες των αιτήσεων. 

  • 2 Υπάλληλοι Γραφείου με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπαλλήλων Γραφείου) με σύμβαση εργασλιας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019 

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 

  • 3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Λιβαδειάς)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Λιβαδειάς ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού Οικονομικού)
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων-Υπογείων Δικτύων

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 

  • 8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κρωπίας (Ν. Αττικής)

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Οδηγοί Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας
6 ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 

  • 11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λήμνου (Ν. Λέσβου)

Ο Δήμος Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

3 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών για 4 μήνες
7 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας για 4 μήνες
1 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας για 3 μήνες

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

  • 20 Ταμίες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ΔΕ Ταμιών & Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

  • 15 Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (Ν. Αττικής)

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως:

10 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 ΥΕ Εργάτες Κήπου

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

  • 27 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

  • 12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
6 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
5 ΔΕ Φύλακες

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

  • 6 Δασοφύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μεγαλόπολης (Ν. Αρκαδίας)

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Δασοφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη