ΑΣΕΠ: 24 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις 25 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ που υπογράφει ο υπουργός Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου, εγκρίνονται οι παρακάτω προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό Αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγείας»

Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Γεωργική Μηχανική -Αντλίες»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία»

Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό Αντικείμενο «Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό Αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό Αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό Αντικείμενο «Ψυχοακουστική»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Χρόνιος Πόνος»

– Δύο (2) θέσεις καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Καρδιοαναισθησία»

Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό Αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία»

Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Αλγόριθμοι – Υπολογιστική Πολυπλοκότητα»

Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό Αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό Αντικείμενο «Δυναμική» Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Αισθητική της θείας Λατρείας και Ομιλητική»

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Οστεοαρχαιολογία»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στη Ρωμαϊκή εποχή»

Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Θεατρολογία- Ιστορία θεάτρου»

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Νεοελληνική λογοτεχνία- θεωρία της λογοτεχνίας»

Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό Αντικείμενο «Παθολογία Ζώων Συντροφιάς»

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης και της διερμηνείας, Γερμανικά-Ελληνικά»

Διαβάστε επίσης

ΑΣΕΠ: Μπαράζ από χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις λίγο πριν τις εκλογές

ΑΣΕΠ – Προσλήψεις στα ΚΕΠ: Πώς θα γίνει η μοριοδότηση των κριτηρίων