Ο δωρητής είχε μια σπάνια γενετική μετάλλαξη που προσδίδει αντίσταση στον ιό HIV