Την καταναλώνουν όσοι φροντίζουν τη διατροφή τους και την καλή λειτουργία του οργανισμού τους