Η Νέα Υόρκη ακολουθεί το παράδειγμα πολλών άλλων αμερικανικών πόλεων