Ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα μειώθηκε, to 2017, κατά 3,5% -το υψηλότερο ποσοστό μείωσης στις χώρες της ΕΕ- όπως προκύπτει από την παγκόσμια έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), η οποία επικεντρώνεται στην ανισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η μείωση του 3,5% είναι η μεγαλύτερη που καταγράφηκε από το 2013. Μεγαλύτερη μείωση από τους μισθούς των Ελλήνων εργαζομένων το 2017 καταγράφεται στο Τουρκμενιστάν (-5,9%) και στο Αζερμπαϊτζάν (-6,4%).

Μειώσεις πραγματικών μισθών την ίδια χρονιά είχαν η Αυστρία (-1,5%), η Ισπανία (-1,8%), η Ιταλία (-1,2%), το Καζακστάν (-2,1%), το Βέλγιο (-0,3%), το Μαυροβούνιο (-0,5%), η Ολλανδία (-0,3%), καθώς και η Ελβετία και η Βρετανία (-0,1%).

Συνολικά, την περίοδο 2008-2017 ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα μειωνόταν με ρυθμό 3,1%. Το χάσμα στους μισθούς ανδρών- γυναικών είναι πάντως μικρότερο σε σχέση με άλλες χώρες, στις 12,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Παγκοσμίως οι μισθοί από το 2008 αυξήθηκαν με βραδύτερους μισθούς. Το 2017 η αναπροσαρμογή ήταν μόλις στο 1,8% αισθητά χαμηλότερο από το 2016, όπου οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,4%.

Στις ανεπτυγμένες χώρες του G20 η αύξηση του πραγματικού μισθού ήταν μόλις 0,4% πέρυσι, ύστερα από άνοδο 0,9% το 2016. Στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες του G20 οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν 4,3% το 2017 ύστερα από άνοδο 4,9% την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

«Είναι αξιοσημείωτο γιατί είναι τόσο αργή η αύξηση των μισθών στις χώρες υψηλού εισοδήματος, ενώ το ΑΕΠ ανακάμπτει και η ανεργία υποχωρεί» σχολίασε ο γενικός διευθυντής του ILO, Guy Ryder. Τα τελευταία 20 χρόνια ο μέσος πραγματικός μισθός έχει σχεδόν τριπλασιαστεί στις αναπτυσσόμενες χώρες του G20, ενώ στις ανεπτυγμένες έχει αυξηθεί μόλις 9%.

Πηγή: http://www.real.gr/oikonomia/