Διευκρινίσεις από τον ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Γ/2019 για τις προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Διευκρινίσεις από τον ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Γ/2019 για τις προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σχετικά με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Αρχές Λογιστικής» στην προκήρυξη 1Γ/2019 (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμόεξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος,μετά την ενημέρωση από την Τράπεζα και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων διευκρινίζονται τα εξής :

Tο μάθημα «Αρχές Λογιστικής διδάσκεται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, από το βιβλίο «ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»,των συγγραφέων ΖΑΡΙΦΗ ΑΝΤ., ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΡ., ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Κ..

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία αρχίζει στις 2 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2019
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22αςΑπριλίου 2019, ημέρας Δευτέρας.