Μεγάλο ερώτημα ακόμη και σήμερα, 8 χρόνια μετά τα κριτήρια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ESHRE) το 2011, παραμένει ποια πρέπει να θεωρούμε πτωχή ανταποκρίτρια στην εξωσωματική