Συνδέεται μέσω Bluetooth με μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου και δείχνει μέσω απεικόνισης πόσο καλά καθαρίζουμε κάθε δόντι