Να αφήσουμε την ΚΕΔΕ έξω από το «προεκλογικό παιχνίδι» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ευάγγελος Πάνου, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης.

Ο κ. Πάνου αναφέρει: «Mε αφορμή τα όσα γράφονται ή αναπαράγονται σε μερίδα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων της ΚΕΔΕ, θα ήθελα να επισημάνω ως αρμόδιος Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος τα παρακάτω:

•Είναι ανεπίτρεπτο για αιρετούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, να χρησιμοποιείται η ΚΕΔΕ και οι εκατοντάδες μικρές και μεγάλες δράσεις που πραγματοποιεί, σε μια χρονική περίοδο που ο θεσμός βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της καθημερινής μάχης για τη στήριξη των συμπολιτών μας, ως αντικείμενο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών προσωπικών επιδιώξεων.

•Τα όσα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου κ. Σ. Μεθενίτης, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων της ΚΕΔΕ, καθώς και οι αναφορές του περί κατασπατάλησης του αποθεματικού της από τον Πρόεδρο της κ. Γιώργο Πατούλη, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ΚΕΔΕ, ως θεσμικός εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, δεν λειτουργεί ως «προσωπικό μαγαζί» κανενός. Κάθε δαπάνη λειτουργίας της ΚΕΔΕ γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο (π.δ/γμα 75/2011), τον οποίο και απαρέγκλιτα, εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες της.

•Ο τρόπος που λειτουργεί η ΚΕΔΕ και οι υπηρεσίες της είναι απολύτως διαφανής.

•Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της και τίποτε άλλο.

•Επιπλέον, ως μια ακόμη δικλείδα ασφαλείας, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ασκεί τον οικονομικό έλεγχο στο σύνολο των πράξεων οικονομικής διαχείρισης και η κατ’ έτος έκθεσή του, αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

•Η δε Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ εγκρίνει κάθε χρόνο τα οικονομικά πεπραγμένα της, τα οποία ελέγχονται και από ορκωτούς λογιστές.
•Με βάση τα παραπάνω, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε την νομιμότητα, αλλά ούτε και τη σκοπιμότητα των δράσεων που έχει αναλάβει η ΚΕΔΕ να υλοποιήσει μέσω των υπηρεσιών της , όχι μόνον κατά τη διάρκεια της θητείας της σημερινής Διοίκησης, αλλά διαχρονικά.

•Όσον αφορά στα αναφερόμενα από τον κ. Μεθενίτη περί «κατασπατάλησης του πλεονάσματος της ΚΕΔΕ», ούτε αυτά φυσικά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί ο τρόπος που γίνεται η αξιοποίηση των χρημάτων της ΚΕΔΕ έχει να κάνει με τις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, σε σχέση με τη χρηματοδότησή της από το Κράτος. Η ΚΕΔΕ δεν λειτουργεί ως τράπεζα, για να τοκίζει τα χρήματά της, γι αυτό και δεν κρίνεται η αποτελεσματικότητα του αιρετού, πολιτικού της προσωπικού, από το ύψος των αποθεματικών που βρίσκονται στο ταμείο της.

•Η διοίκηση και το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κρίνονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Από το αν χρησιμοποιούν τα χρήματα που διαθέτει με διαφάνεια και με στόχο, την εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών, για τους οποίους χρηματοδοτείται άλλωστε από τους φορολογούμενους. Η ΚΕΔΕ δεν χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ για να δημιουργεί αποθεματικά και να τα τοκίζει, αλλά για να επιτελεί το κύριο έργο της που περιγράφεται αναλυτικά στο καταστατικό της.

•Είναι λογικό σε μια χρονική περίοδο που η κρατική χρηματοδότηση προς την ΚΕΔΕ μειώνεται διαρκώς, να αξιοποιούνται τα ταμειακά μας διαθέσιμα, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας και στις πρωτοβουλίες που θεωρούμε αναγκαίες για την εκπλήρωση των στόχων της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των συμφερόντων των τοπικών μας κοινωνιών.

•Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό γιατί αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε μέρος των ταμειακών μας διαθεσίμων το προηγούμενο διάστημα, θα παραθέσουμε τρία αριθμητικά στοιχεία, που αφορούν τα έσοδα μας σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους , των τριών τελευταίων Διοικήσεων.

•Συγκεκριμένα, τα έσοδα της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής μας Υπηρεσίας , ανήλθαν α) την περίοδο 2007-2011(τέσσερα έτη) στα 58.000.000 ευρώ. β) την περίοδο 2012-2014 (τρία έτη) στα 13.884.000 ευρώ και γ) την τρέχουσα περίοδο 2015-2018( τέσσερα έτη) στα 14.700.000 ευρω.

•Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα αριθμητικά αυτά δεδομένα είναι ότι η σημερινή Διοίκηση της ΚΕΔΕ έχει κληθεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έχοντας στη διάθεσή της τα λιγότερα κατ’ έτος χρήματα που είχε ποτέ Διοίκηση της ΚΕΔΕ. Αυτό το στοιχείο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.

•Την περίοδο λοιπόν 2015 -2018 και παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της ΚΕΔΕ από το Κεντρικό Κράτος μειώθηκε ακόμη περισσότερο, η Διοίκηση και το Δ.Σ. της επέλεξαν να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στην ανάληψη σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών δράσεων καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της αυτοδιοίκησης. Δεν υποταχθήκαμε μοιρολατρικά στη μοίρα μας και στους σχεδιασμούς του Κεντρικού Κράτους, που ήθελε να μειώσει το ρόλο , την αξιοπιστία και την αξία του θεσμού μας. Επιλέξαμε τη δράση από την απραξία.
•Η περίοδος 2015 -2017 είχε ακόμη μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Ήταν το διάστημα όπου η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικά πολιτικά ζητήματα, που αφορούσαν ακόμη και την επιβίωση των Δήμων μας. Ζητήματα από την πρόθεση της Κυβέρνησης να μας δεσμεύσει με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου τα ταμειακά μας διαθέσιμα, τη διαχείριση του προσφυγικού, τις αυξημένες ανάγκες στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού από τις συνέπειες της κρίσης, το μέλλον των εργαζομένων στους Δήμους, μέχρι την αλλαγή του Καλλικράτη και την υιοθέτηση του Κλεισθένη.

•Για να ανταποκριθούμε στη διαχείριση των ζητημάτων της σύνθετης πολιτικής επικαιρότητας και να διαμορφώσουμε τις συνολικές μας θέσεις, επιλέξαμε να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία και την αντιπροσωπευτικότητα των οργάνων της αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά και να αναβαθμίσουμε τη διεθνή παρουσία της ΚΕΔΕ, στα ευρωπαϊκά συλλογικά αυτοδιοικητικά όργανα. Αυτό που κάποιοι για μικροπολιτική σκοπιμότητα χαρακτηρίζουν ως «πολυτελή συνέδρια και ταξίδια αναψυχής» δεν είναι τίποτε άλλο από δράσεις που υπηρετούν ένα στόχο, την προβολή της αυτοδιοίκησης και την ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου στο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας».

Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/aftodioikisi