Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάπτωση από τη μία κατάσταση στην άλλη μπορεί να συμβεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της μέρας