Όλο και περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ερωτικά σκιρτήματα όταν κοιτάζονται στον καθρέφτη