«Στην Ελλάδα, η κρίση και οι οριζόντιες πολιτικές λιτότητας έπληξαν τόσο βαριά το σύνολο της χώρας, και σε όλα τα επίπεδα, που το πρόβλημα των ανισοτήτων γιγαντώθηκε. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση αυτή έδωσε έμφαση στην άμεση επούλωση των πληγών και την καταπολέμηση των ανισοτήτων». Αυτό σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, σήμερα το πρωί, στην έναρξη της 4ης Διυπουργικής Συνόδου της Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (RDPC) του ΟΟΣΑ, στην Αθήνα.

Η σύνοδος, συνέχισε ο ίδιος, επικεντρώνεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την επίτευξη της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Για ν’ αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ανισότητες, όπως είπε ο κ. Δραγασάκης, δημιουργήσαμε και διαμορφώνουμε:

– Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική

– Θεσμικό πλαίσιο και εργαλεία σχεδιασμού

– Πλέγμα στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και Ταμείων

– Θεσμούς και διαδικασίες διαβούλευσης, λογοδοσίας και αξιολόγησης.

«Κλειδί για ένα νέο υπόδειγμα δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, που θ’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλλοντος και τις εξελισσόμενες μεγατάσεις, είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με συνεργασία όλων των επιπέδων διοίκησης. Γι’ αυτό ενισχύουμε θεσμικά και χρηματοδοτικά την αυτοδιοίκηση» είπε ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι η σύνοδος πραγματοποιείται ανά πέντε χρόνια σε διαφορετικό κράτος – μέλος του ΟΟΣΑ και στη φετινή συμμετέχουν 20 επικεφαλής διαφόρων παραγωγικών υπουργείων από όλον τον κόσμο, ενώ θα εκπροσωπηθούν ακόμα 30 χώρες και οργανισμοί με δικές τους αντιπροσωπείες.

Όπως σημειώνεται σε ενημερωτικό υλικό του υπουργείου Οικονομίας σχετικά με τη σύνοδο, η ελληνική πλευρά βρίσκεται σύμφωνη με την εκτίμηση ότι η περιφερειακή πολιτική είναι η «πολιτική των πολιτικών», στο μέτρο που σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εφαρμόζονται οι τομεακές πολιτικές με ολοκληρωμένο τρόπο σε άμεση διασύνδεση με τον πολίτη.

«Στη διάρκεια των είκοσι ετών λειτουργίας της RDPC τέθηκαν βασικά ερωτήματα που απασχολούν την επίτευξη μιας ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης κι έχουν, πλέον, ωριμάσει οι πολιτικές προβληματισμού (think tank) για τη μετάβαση σε πολιτικές εφαρμογής (do tank).

Η Ελλάδα κατεξοχήν χώρα ιδιαίτερης γεωμορφολογικής πολυπλοκότητας και σύνθετης γεω-στρατηγικής και γεωπολιτικής θέσης έχει ανάγκη πολιτικών απολύτως προσαρμοσμένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» όπως υπογραμμίζεται.

«Μεγατάσεις: χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον»

Το ευρύτερο θέμα της συνόδου θα είναι «Μεγατάσεις: χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον». Οι μεγατάσεις είναι μακροπρόθεσμης διάρκειας κινούσες δυνάμεις, οι οποίες είναι παρούσες σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, παρούσες και στο μέλλον. Σημειώνεται ότι το Megatrends Hub της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει 14 μεγατάσεις μεταξύ των οποίων είναι η επιταχυνόμενη τεχνολογική αλλαγή και η υπερσυνδεσιμότητα, οι αυξανόμενες δημογραφικές ανισορροπίες, η αυξανόμενη σημασία της μετανάστευσης, η συνεχιζόμενη αστικοποίηση, η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η εξάντληση των πόρων. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί βεβαίως και η παγκοσμιοποίηση. Οι μεγατάσεις δεν είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. Για παράδειγμα, η μετανάστευση, η οποία είναι δυνατό να προέλθει και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την εξάντληση των φυσικών πόρων, συμβάλλει στην αστικοποίηση ενώ επηρεάζει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών υποδοχής (εγκατάστασης).

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, όπως σημειώνεται από το υπουργείο Οικονομίας, οι προκλήσεις είναι πολλές και για το λόγο αυτό προωθούνται ολοκληρωμένες πολιτικές για την αντιμετώπισή τους όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Κυκλική οικονομία και η Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάθεση στον ΟΟΣΑ της μελέτης με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα μετά το 2020», η οποία εκπονείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της χώρας εν όψει της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)