Συμμετοχή της ΑΜΚΕ Φαιναρέτη στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Ψυχική Υγεία των Γυναικών