Το αφήνει, βέβαια, στην καλή κρίση των εργαζομένων