Σαρωτικούς ελέγχους σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας ξεκινούν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Υποθέσεις που προέρχονται από εισαγγελικές παραγγελίες, κλήση υπόπτων για φοροδιαφυγή προκειμένου να δικαιολογήσουν προσαύξηση της περιουσίας τους, διασταυρώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών, αλλά και στοχευμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα η νέα τελωνειακή υπηρεσία, η ΕΛΥΤ, πιάνει δουλειά και βγαίνει στον δρόμο για να καταστείλει το λαθρεμπόριο.

Με συμπληρωματική εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) καλείται να επεκτείνει το ελεγκτικό έργο της με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά και την επίτευξη των ετήσιων στόχων που έχουν τεθεί για το 2019. Στο πλαίσιο αυτό θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα:

• Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων, κάθε ΥΕΔΔΕ θα ελέγξει κατά προτεραιότητα τις υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, δηλαδή αυτές που έχουν περισσότερες πιθανότητες να εντοπιστεί φοροδιαφυγή και κατ’ επέκταση να εισρεύσουν περισσότερα έσοδα στον κρατικό κορβανά.

• Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής.

• Ερευνες-έλεγχοι για τα οποία έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών. Δηλαδή, θα πρέπει οι ελεγκτές να καλέσουν τους φορολογουμένους για τους οποίους διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας, χωρίς ωστόσο να δικαιολογείται από τις φορολογικές δηλώσεις.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν μέχρι κεραίας τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τους και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, να πληρώσουν τα πρόστιμα που αναλογούν. Οσοι δεν καταφέρουν να δικαιολογήσουν τμήμα της περιουσίας μπορούν να πληρώσουν το πρόστιμο που θα τους καταλογιστεί σε 12 δόσεις.

• Στοχευμένοι έλεγχοι για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.

• Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές. Στο μεταξύ, ξεκινά τους ελέγχους η νεοσύστατη υπηρεσία ΕΛΥΤ (Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων), ρόλος της οποίας είναι η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου. Η νέα υπηρεσία θα διενεργεί ελέγχους που σχετίζονται με τη διακίνηση προϊόντων και φορτίων στους δρόμους. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της αρχής, «ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και η τιμωρία της αποφυγής / διαφυγής δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, μέσω των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων στις επιχειρήσεις για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών, των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία» είναι στους βασικούς στόχους της νέας υπηρεσίας.

Πηγή: Καθημερινή