Νέο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για άνεργους νέους του ΟΑΕΔ - Πότε ξεκινά, τα ποσά

Ειδικο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για θέσεις πλήρους απασχόλησης σε άνεργους νέους του ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για το 2020.

Ειδικότερα περιλαμβάνει επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη άνεργων νέων του ΟΑΕΔ ως 25 ετών στο 80% τόσο για εργοδοτικες εισφορές όσο και για τις εισφορές των εργαζομένων. Η επιδότηση των εισφορών θα φτάνει στο 25% για την πρόσληψη νέων ως 29 ετών.

Το πρόγραμμα σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους της οικονομίας.

Οι άνεργοι θα πρέπει:

1. Να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο της εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

2. Ο άνεργος που προσλαμβάνεται δεν πρέπει να έχει απασχοληθεί στον ίδιο εργοδότη με οποιαδήποτε μορφή εργασίας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ένταξη της επιχείρησης στο Πρόγραμμα.

Επιδοτείται η επιχείρηση με ποσοστό κατά 80% για τους νέους μέχρι 25 ετών και κατά 25% για νέους ως 29 ετών επί των ασφαλιστικών εισφορών (συνολικά επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών των εργαζομένων).
Βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού.

ασφαλιστικες