Σχέδιο νόμου αναφορικά με τη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κατέθεσε το απόγευμα της Τρίτης στη Βουλή ο υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που διευρύνουν στη σύνθεση της επιτροπής,  ε σκοπό να εξασφαλιστεί πλουραλιστικότερη αντιπροσώπευση της κοινωνίας των πολιτών, με τη συμμετοχή οργανώσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το σχέδιο νόμου αφορά τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και περιλαμβάνει, επίσης, διατάξεις που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.