Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, Προϊσταμένων Δ/νσεων και Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων του ΟΑΕΔ για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του έτους 2019 προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού.

Κι αυτό εν αναμονή 335 υπάλληλων που πρόκειται να προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ ύστερα από την αριθμ. 15Κ/2017 προκήρυξη (ΦΕΚ 34/20.10.2017) κατηγορίας ΠΕ Κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού και ΤΕ Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού, 9 υπάλλήλων κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής για τους οποίους εκκρεμεί η πρόσληψη του ΑΣΕΠ, έναν Ελεγκτή Ιατρό για τον οποίο εκκρεμεί η έγκριση προκήρυξης του ΑΣΕΠ, 7 υπάλληλων που θα καλύψουν ανάγκες του Οργανισμού μέσω μετατάξεων και για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς επίσης και τριών μετακλητων υπαλλήλων.

Η υπερωριακή απασχόληση για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019 αφορά 3.041 υπαλλήλους μέχρι 120 ώρες για τον κάθε υπάλληλο και 364.920 ώρες για όλους συνολικά, 335 υπαλλήλους μέχρι 100 ώρες για τον κάθε υπάλληλο και 33.500 ώρες για όλους συνολικά και δέκα υπαλλήλους μέχρι 80 ώρες για τον κάθε υπάλληλο 800 ώρες για όλους συνολικά.

Η συνολική υπερωριακή απασχόληση ανέρχεται σε 399.220 ώρες για όλους για το Α΄ εξάμηνο έτους 2019.

Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr