Προσλήψεις προσωπικού στην Τεχνόπολις-Γκάζι ΑΕ
Προσλήψεις προσωπικού στην Τεχνόπολις-Γκάζι ΑΕ

Η Τεχνόπολις-Γκάζι προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με την ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ και να συμμετέχει στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου « Smart Atmospheres of Social and Financial Innovation for Innovative Clustering of Creative Industries in MED Area» («SMATH»). Οι θέσεις είναι οι παρακάτω:

1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις με τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ μέχρι και τις 10/4/2019.

η προκηρυξη εδω