Προθεσµία έως τις 29 Μαρτίου 2019 δίνει µε εγκύκλιό της η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σε όλα τα υπουργεία και στους δηµόσιους φορείς να ενηµερώσουν για τις ανάγκες προσλήψεων προσωπικού την τετραετία 2020-2023
Τίθεται έτσι σε λειτουργία το εργαλείο που ονοµάζεται «Πολυετής Στρατηγικός Σχεδιασµός Προσλήψεων» στο ∆ηµόσιο που θα έχει, εµφανώς, διπλό στόχο: Αφενός να δηµιουργείται ένα ευρύ πλάνο µε τις ανάγκες διορισµών σε βάθος χρόνου και να γίνεται µετά η ετήσια κατανοµή ανάλογα µε τις δυνατότητες και την προτεραιοποίηση, αφετέρου να βγει στον αέρα µέσα στον Απρίλιο ένας αριθµός που θα αποτυπώνει την εκτίµηση της κυβέρνησης για τις προσλήψεις σε βάθος τετραετίας, µε αφετηρία την αναλογία 1:1 (προσλήψεις-αποχωρήσεις) αλλά και το τι θα συµβεί εάν επικρατήσουν άλλες δυνάµεις που µιλούν για επιστροφή στην αναλογία 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις.

Ο πολυετής προγραµµατισµός προσλήψεων θεσπίστηκε µέσω του νόµου που πρόσφατα κατέθεσε και ψήφισε το υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (4590/2019). Οπως είχε ειπωθεί και στην παρουσίαση του νόµου από την υπουργό, τα υπουργεία θα στέλνουν στο υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης στην αρχή κάθε έτους επικαιροποιηµένα «τετραετή σχέδια προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων». Με βάση αυτόν τον προγραµµατισµό, κάθε Σεπτέµβριο θα καταρτίζουν κατάσταση µε το πόσο προσωπικό, τακτικό και εποχικό, χρειάζονται τον επόµενο χρόνο. Τα αιτήµατα των υπουργείων θα εγκρίνονται µε µία και µόνη απόφαση αντί για τις αµέτρητες Πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου σήµερα.

36 χιλιάδες διορισµοί θα γίνουν συνολικά µέχρι το 2023 µε την επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσµου

Για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του νόµου, όµως, και καθώς πέρασε η αρχή του έτους, τίθεται ως προθεσµία η 29η Μαρτίου 2019. Επισηµαίνεται ότι αυτός ο πολυετής προγραµµατισµός δεν θα σηµαίνει έγκριση προσλήψεων, αλλά εκτίµηση για τις ανάγκες που θα προκύψουν. Κάθε υπουργείο και κάθε υπαγόµενος σε αυτό φορέας (δήµοι, περιφέρειες, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ κ.λπ.) καλούνται να αιτιολογήσουν τις ανάγκες αυτές µε δύο τρόπους:

Τις αποχωρήσεις προσωπικού στο διάστηµα που εξετάζεται, καθώς συνεχίζει να ισχύει η αρχή 1:1 και η µη πρόσθετη δηµοσιονοµική επιβάρυνση.
Τις δράσεις που προγραµµατίζουν να αναπτύξουν, τις κενές οργανικές θέσεις και τις προτεραιότητες των αναγκών µε βάση και τα περιγράµµατα θέσεων κάθε υπαλλήλου.
Για παράδειγµα, στο τρέχον έτος 2019 και µε βάση τον κανόνα 1:1 έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνουν 9.045 προσλήψεις βάσει ισάριθµων αποχωρήσεων. Σε αυτό τον αριθµό προστίθενται τουλάχιστον οι 4.500 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και οι 3.200 εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», διότι όλες οι παραπάνω θέσεις καλύπτονται ήδη από αναπληρωτές και δεν θεωρείται ότι θα προκληθεί δηµοσιονοµική επιβάρυνση.

Μέχρι τις 29 Μαρτίου υπουργεία και δηµόσιοι φορείς πρέπει να έχουν ενηµερώσει για τις ανάγκες τους σε προσωπικό

Για τα επόµενα έτη υπάρχει ο οδηγός του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος, που όριζε 8.463 προσλήψεις για το 2020, 9.401 για το 2021 και 9.326 το 2022. Τώρα επίκειται η επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσµου, ώστε να καλύπτει και το έτος 2023, και ο συνολικός αριθµός αναµένεται να ξεπεράσει τους 36.000 διορισµούς.

17 χιλιάδες προσλήψεις θα γίνουν το 2019, εκ των οποίων 4.500 θα είναι εκπαιδευτικοί και 3.200 στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Αυτοί όµως είναι εκείνοι που προκύπτουν αποκλειστικά και µόνο βάσει του πλήθους των αποχωρήσεων. Υπενθυµίζεται ότι ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας έχει εξαγγείλει 10.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών στη διετία 2020-2021. Αυτές δεν έχουν προνοµοθετηθεί, αλλά θεωρείται δεδοµένο ότι θα ενταχθούν στη λογική της αντίστοιχης µείωσης των συµβασιούχων που ήδη εργάζονται και στον κανόνα της µη περαιτέρω δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης. Στον ίδιο κανόνα είναι πολύ πιθανό να ενταχθούν και άλλες κατηγορίες συµβασιούχων που κρίνεται ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αλλωστε, είναι συχνό φαινόµενο και η έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων αλλά και άλλων αποφάσεων της ∆ικαιοσύνης που δικαιώνουν κατηγορίες εργαζοµένων που προσφεύγουν ζητώντας µονιµοποίηση

 

 

ΕΘΝΟΣ

The post Προσλήψεις στο Δημόσιο: Σε εφαρµογή το πρόγραµµα για την τετραετία 2020-2023 appeared first on dimarxos.gr.