photo: Eurokinissi

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων σαράντα δύο (342) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που εδρεύουν στην Αθήνα του νομού Αττικής.

Διαβάστε τους πίνακες με τις θέσεις αναλυτικά, και τα κύρια προσόντα των προσληφθέντων:

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας(*).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, (ώρες 9:00-13:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 10682, Αθήνα αναγράφοντας στο φάκελο αποστολής ότι  πρόκειται για αίτηση που αφορά την ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. (Πληροφορίες: κα Στέφα Άννα, κα Σεπετή Γεωργία και κο Τσαμαλδούπη Χρήστο, τηλ. 210 8218628, 210 8211237 & 210 8252054).

yppo38

yppo31

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ