Δεν είναι περίεργο για μια γυναίκα να παρατηρεί σχολαστικά στον καθρέφτη της, το σχήμα του, το μέγεθος, τη συμμετρία όπως και αλλοιώσεις στο σύμπλεγμα της θηλής και της θηλαίας άλω