Η Aναστασία Ξεπαπαδέα, Γενική Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, συμμετείχε την Πέμπτη 21 Μαρτίου στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με θέμα: «Integrating  Greece into the European Semester Policy Framework: Priorities for sustainable growth and competitiveness»,  στο Μουσείο της Ακρόπολη, όπου έδωσαν το παρόν πολλά  υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Κυβέρνησης και στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

Αντικείμενο συζήτησης ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η ανταπόκριση της χώρας μας σε αυτό.

Η κυρία Ξεπαπαδέα στην ομιλία της,επεσήμανε τη σημασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, του οποίου η υλοποίηση αποτελεί και πρωταρχικό στόχο της ΓΕ.ΓΚΑ.Δ. Η κα.Ξεπαπαδέα τόνισε μεταξύ άλλων: «Η διαφθορά υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και αποτρέπει την οικονομική ανάπτυξη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά και στο πλαίσιο αυτό η ΓΕΓΚΑΔ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπήγια να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες και τις μεταρρυθμίσεις, με στόχο την διαρκή βελτίωση της χώρας».

Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 για την Ελλάδα, επισημαίνεται πως έχει σημειωθεί πρόοδος στα θέματα της καταπολέμησης της διαφθοράς με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως στη νομοθεσία για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και στη χρηματοδότηση των πολιτικών  κομμάτων. Σύμφωνα με την έκθεση, η πρόοδος αυτή  αντικατοπτρίζεται στη βελτίωση της βαθμολογίας της χώρας στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς.

Στην ομιλία της η κα. Ξεπαπαδέα τόνισε μεταξύ άλλων: «Η διαφθορά υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και αποτρέπει την οικονομική ανάπτυξη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά και στο πλαίσιο αυτό η ΓΕΓΚΑΔ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπήγια να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες και τις μεταρρυθμίσεις, με στόχο την διαρκή βελτίωση της χώρας».