Στο ΥΓΕΙΑ, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δύο «οπίσθιες οπισθοπεριτοναϊκές επινεφριδεκτομές», από τον Καθηγητή Δημήτρη Λινό με τη βοήθεια της νέας τρισδιάστατης ελάχιστα επεμβατικής τεχνολογίας.

Συνήθως, η «κλασική» προσπέλαση των επινεφριδιακών όγκων γίνεται από την περιτοναϊκή κοιλότητα είτε ανοιχτά είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά. Απαιτείται κινητοποίηση του παχέως εντέρου, του ήπατος, του σπληνός, του παγκρέατος, για να φθάσει ο χειρουργός στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο όπου ευρίσκεται το επινεφρίδιο μαζί με τον αντίστοιχο νεφρό.

Με την τεχνική της άμεσης προσπέλασης του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου από πίσω, που ακολουθείται στο ΥΓΕΙΑ αποφεύγονται πλήρως οι κινητοποιήσεις των ενδοπεριτοναϊκών οργάνων, όπως και πιθανές συμφύσεις από προηγούμενες επεμβάσεις. Οι ασθενείς μετεγχειρητικά δεν αναφέρουν πόνο, κινητοποιούνται και τρώνε σε λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και συνήθως επιστρέφουν σπίτι τους την επόμενη ημέρα.

Ο Καθηγητής Δημήτρης Λινός, Διευθυντής Χειρουργικής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, δήλωσε: «Η εντυπωσιακή κλινική πορεία των ασθενών μετά την οπίσθια ενδοσκοπική επινεφριδεκτομή, συμπληρώνεται με την καινούργια τρισδιάστατη τεχνολογία που προσφέρεται στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Η νέα αυτή τεχνολογία δίνει στο χειρουργό καινούργιες δυνατότητες τρισδιάστατης όρασης χωρίς να χάνεται η ‘’απτική ικανότης’’».