Περίπου το ένα τρίτο των κρουσμάτων αφορούν παιδιά μικρότερα των πέντε ετών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ