-Κε Βίτσα, στις 25 Ιανουαρίου, οι αμαρτίες πληρώνονται; Το σύστημα οικονομικών συμφερόντων και της μιντιοκρατίας των τελευταίων 30 ετών έχει λόγους να ανησυχεί;

Όποιος κάνει σωστά τη δουλειά του δεν έχει να ανησυχεί για τίποτα. Όποιος όμως θεωρεί πως για να γίνει μια δουλειά χρειάζεται lobbying, διαφθορά, υπερκοστολόγηση, γρηγορόσημα κλπ. να ανησυχεί πολύ. Είναι αλήθεια πως στη χώρα μας έχει δημιουργηθεί ένα «τρίγωνο αμαρτίας». Απ’ τη μία ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, απ’ την άλλη τραπεζοκράτες και λίγες οικονομικά ισχυρές οικογένειες που έχουν το δημόσιο ως πελάτη και προμηθευτή χρήματος και στην τρίτη κορυφή η μιντιοκρατία. Τα ονόματα της Βίβλου του υπερκέρδους τα βρίσκεις στις διάφορες λίστες (Λαγκάρντ κλπ.). το ότι το Δημόσιο λειτουργεί υπέρ του ιδιωτικού μεγαλοσυμφέροντος το βρίσκεις στις νυχτερινές (ν)τροπολογίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να τα αλλάξει όλα αυτά. Ο κανόνας είναι: το Δημόσιο λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού οφέλους. Πρώτος στόχος η εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών αναγκών. Γι’ αυτό στο πρόσφατο Διαρκές Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε:

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημοκρατικής μεταρρύθμισης και εξορθολογισμού.

_ Αλλάζουμε την δομή της Κυβέρνησης (με συγχώνευση υπουργείων, κατάργηση κυβερνητικών οργάνων) για τον καλύτερο συντονισμό και τον σχεδιασμό της                  παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται δέκα μόνο υπουργεία.

Δε θα έχουμε υπουργικό συμβούλιο διακοσμητικό αλλά ισχυρό συλλογικό όργανο πολιτικού σχεδιασμού και συντονισμού.

_ Καταργούμε τα πολυάριθμα κυβερνητικά όργανα που λειτουργούν ως φυτώρια διαφθοράς και διάχυσης της πολιτικής ευθύνης.

_ Αποσυμφορούμε το δημόσιο τομέα από τις στρατιές των Συμβούλων και των μετακλητών υπαλλήλων και προωθούμε τη στελέχωση των Γραφείων Υπουργών, Γενικών    Γραμματέων και Διοικητών από τις τάξεις των δημοσίων Υπαλλήλων

_ Καταργούμε τη μνημονιακή νομοθεσία για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

_ Καταργούμε το θεσμό της διαθεσιμότητας στα πλαίσια της κινητικότητας για τον εξορθολογισμό της κατανομής προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών και των                    υπουργείων.

_ Αποκαθιστούμε τους αντισυνταγματικά απολυμένους.

_ Καταργούμε τον αντισυνταγματικό νόμο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Η αξιολόγηση υπαλλήλων και υπηρεσιών θα γίνεται στη βάση αντικειμενικών        δεικτών.

Βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις, η πολυνομία, που στην πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία εξουσίας και συντήρησης της διαφθοράς.

Γι’ αυτό το λόγο:

_ Περιορίζουμε τη φυσική επαφή διοίκησης και διοικουμένου για την καταπολέμηση της μικρής διαφθοράς.

_ Αναβαθμίζουμε τα ΚΕΠ σε Πολυδύναμα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και δημιουργούμε τμήματα εξυπηρέτησης πολιτών σε όλες τις δημόσιες              υπηρεσίες.

_ Εισάγουμε την ηλεκτρονική Κάρτα για κάθε πολίτη με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την συναλλαγή με τη δημόσια διοίκηση

_ Καταργούμε το πλήθος δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Στη θέση του προληπτικού              ελέγχου εισάγουμε τον κατασταλτικό έλεγχο.

_ Συγκροτούμε ειδικό γραφείο κωδικοποίησης της νομοθεσίας υπό την ευθύνη της Βουλής των Ελλήνων. Σπάμε το τρίγωνο της διαπλοκής μεταξύ πολιτικών κομμάτων –    οικονομικής ολιγαρχίας και Τραπεζών.

Για τα ΜΜΕ:

_ Ενεργοποιούμε άμεσα τις διατάξεις των νόμων, οι οποίες:

(α) επιτρέπουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να διενεργούν ελέγχους για την προέλευση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων                ενημέρωσης, και

(β) ισχύουν για όλες τις Ανώνυμες Εταιρείες και προβλέπουν ότι μια ζημιογόνα επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί επ’ αόριστον χωρίς να ανακεφαλαιοποιείται.

_ Προκηρύσσουμε από μηδενική βάση διαγωνισμό για τις άδειες λειτουργίας ΜΜΕ.

Στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, σεβόμενη την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

_ Ενισχύουμε τους θεσμούς κοινωνικού ελέγχου, διαφάνειας και δημοσιότητας σε όλα τα στάδια.

_ Αυστηροποιούμε τους όρους σχεδιασμού και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.

_ Διαμορφώνουμε αντικειμενικό και διαφανές θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής των δημοσίων διαγωνισμών.

_ Βάζουμε τέλος στις Φωτογραφικές προκηρύξεις!

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει δικαιοσύνη:

  • Συστηματοποιούμε τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν προβληματικούς διαγωνισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη ή διενεργήθηκαν την τελευταία πενταετία
  • Διασφαλίζουμε την άμεση επανόρθωση της ενδεχόμενης περιουσιακής ή άλλης βλάβης του δημοσίου, στις περιπτώσεις «αμαρτωλών» συμβάσεων.
  • Καταργούμε τις αντισυνταγματικές και προσβλητικές για τη δημοκρατία διατάξεις που παρέχουν ασυλίες στα ΔΣ του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ.

Οι ασυλίες αυτές είναι η ομολογία ενοχής του Μνημονιακού κατεστημένου και των λειτουργών του, που εν γνώσει τους ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην αναξιοπιστία, στην παρανομία, στην κακοδιοίκηση, στη διαφθορά, στην παρακμή!

Και γι αυτό είναι αναγκαία η αναδιοργάνωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ενοποιούμε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σε ένα ενιαίο σώμα που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Σε αυτή τη κατεύθυνση, τα πρώτα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ αφορούν:

1. Την ενίσχυση και στήριξη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα στην

ιδιωτική οικονομία και την δημόσια διοίκηση αλλά και να εκκαθαριστεί η αγορά εργασίας από πρακτικές άγριας εκμετάλλευσης και ανασφάλιστης εργασίας,

2. Τη στήριξη της επιτυχημένης αρχής για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

3. Την επαναδραστηριοποίηση της Επιτροπής Πόθεν Έσχες.

-Παραμένει στόχος η διαγραφή του χρέους και όχι η επιμήκυνση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης;

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο. Αλλά και το ευρωπαϊκό χρέος είναι ανάγκη να ρυθμιστεί. Η θέση με την οποία θα πάμε στη διαπραγμάτευση είναι σαφής:

  • Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο. Έγινε για την Γερμανία το 1953. Να γίνει και για την Ελλάδα το 2015.
  • «Ρήτρα ανάπτυξης» στην αποπληρωμή του υπόλοιπου, έτσι ώστε να εξυπηρετείται από την ανάπτυξη και όχι από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού
  • Περίοδο χάριτος, δηλαδή «moratorium», στην εξυπηρέτησή του, για την άμεση εξοικονόμηση πόρων για την ανάπτυξη
  • Εξαίρεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων από τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
  • Συμφωνία για «Ευρωπαϊκό New Deal», με δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
  • Ποσοτική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με απευθείας αγορά κρατικών ομολόγων
  • Τέλος δηλώνουμε για ακόμα μία φορά ότι το θέμα του κατοχικού δανείου είναι για μας ανοικτό. Θα γίνει επίσημη ελληνική θέση από την πρώτη μέρα που θα βρεθούμε στο τιμόνι της χώρας.

Από κει και πέρα οι τεχνικές απομείωσης είναι πολλές. Σε κάθε περίπτωση όμως δε θα αποδεχτούμε να παραμείνουμε «αποικία χρέους» ούτε θα επιλέξουμε να φορτώσουμε στις πλάτες των επόμενων γενεών τη σημερινή, προερχόμενη από το παρελθόν και την διαχείριση των «μνημονιακών» κυβερνήσεων Σαμαρά, Παπαδήμου, Παπανδρέου και του πάντοτε παρόντος Βενιζέλου, κατάσταση.

-Έχετε στην Ευρωβουλή τη φωνή του Μανώλη Γλέζου για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών από το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις. Με μία Κυβέρνηση αυτοδυναμίας ΣΥΡΙΖΑ, η διεκδίκηση των οφειλών της γερμανίας θα είναι πιο σθεναρή;

Το θέμα είναι σχετικά απλό. Είμαστε έτοιμοι και για συμφωνία με την Γερμανική κυβέρνηση για πολλές δόσεις, συμψηφισμούς και moratorium αποπληρωμής, αρκεί όλα να είναι σε αμοιβαία καλή θέληση.

Εμείς θα εγγράψουμε στον προϋπολογισμό, στο κεφάλαιο «Απαιτήσεις», το κατοχικό δάνειο και θα ζητήσουμε την αποπληρωμή του. Είναι ζήτημα οικονομικό αλλά και ιστορικής ευθύνης. Συγχρόνως θα παρέμβουμε υπέρ των δικαιούμενων αποζημίωσης, ως κυβέρνηση που προστατεύει και υποστηρίζει τους πολίτες της.