62 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ στην 3η ΥΠΕ

Πιο αναλυτικά, ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση εξήντα δύο (62), επί θητεία, θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

Δείτε εδώ την προκήρυξη. 

Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr