Διεύθυνση: Τζωρτζ 12, 7ος όροφος, πλατεία Κάνιγκος, Αθήνα 106 77

Τηλέφωνο: 210-3822315

Φαξ: 210-3819887

Ε-mail: aske@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.aske.gr

 

 

Δομή-Στελέχη-Βιογραφικά: