Υποψήφιοι Περιφερειάρχες Αθηνών

Γιώργος Πατούλης

Γιάννης Σγουρός