Τηλέφωνο: 21180056652118005665

Fax: 21180056652118005665

Email: info@dimiourgiaxana.gr

Πρόεδρος: Θάνος Τζήμερος