Δομή-Στελέχη-Βιογραφικά:

  • Μπακογιάννη Ντόρα – Βιογραφικό
  • Δημοκρατική Συμμαχία: Τομείς Ευθύνης των Βουλευτών
  • Δημοκρατική Συμμαχία: Εκπρόσωπος Τύπου – Γεν. Γραμματέας – Γεν. Διευθυντής
  • Δημοκρατική Συμμαχία: Διοικούσα Επιτροπή
  • Δημοκρατική Συμμαχία: Υπεύθυνοι τομέων – περιφερειών
  • Δημοκρατική Συμμαχία: Κεντρική Επιτροπή