Η υπουργική απόφαση για τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της Διοίκησης του δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, τις  υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων, ζητήματα που αφορούν στην διαδικασία λειτουργίας του οργάνου, θέματα ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων και τρόπου λειτουργίας του οργάνου, με όρους διαφάνειας.