• Λίστα υποψηφίων Δημάρχων και Περιφερειαρχών
  • Τι ίσχυσε στις εκλογές του 2010
  • Εγκύκλιος 2010 για την εκλογή Δημοτικών αρχών
  • Εγκύκλιος 2010 για την εκλογή Περιφερειακών αρχών
  • Πίνακες προθεσμιών για τις εκλογές αυτοδιοίκησης 2010
  • Πως συγκεντρώθηκαν και μεταδόθηκαν τα αποτελέσματα
  • Ανακοινώσεις του ΥΠΕΣ για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
  • Άδειες υπαλλήλων για τις εκλογές 2010
  • Εγκύκλιος για το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων