Διεύθυνση: Καποδιστρίου 38, 104 31, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 725 2376

Fax: 211 725 2376211 725 2376

Email: eek@eek.gr, eek@ath.forthnet.gr

Θέσεις – Ταυτότητα – Ιδρυτική Διακήρυξη (Δείτε εδώ)