Ελληνική Λύση

Ιδρυτής – Πρόεδρος, Κυριάκος Βελόπουλος

Γραφεία: Ιπποκρατους 10-12 3ος ορ. (Αθηνα) – Πολυτεχνείου 21 8ος ορ. (Θεσσαλονίκη)

Τηλέφωνο: 2103645183 – 2103387703 (Αθήνα) – 2310555302 (Θεσσαλονίκη)

Email: info@ellinikilisi.gr