Κεντρικά Γραφεία

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 38, 3ος όροφος, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 3841627, 210 3628044, 210 3626861

Fax: 210 3841677

Ιστοσελίδα: http://www.edem.gr/

E-mail: info@edem.gr

 

Δομή-Στελέχη-Βιογραφικά:

  • Πρόεδρος: Πόντας Απόστολος, δικηγόρος
  • Ιδρυτική Διακήρυξη Ε.Δ.Ε.Μ.