• Δομή-Στελέχη-Βιογραφικά:
    • Πρόεδρος: Σταύρος Καράμπελας
    • Ιδεολογική Διακήρυξη Ε.ΔΗ.Κ.