Το eklogika.gr σας παρέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τις Εθνικές Εκλογές όπως ο εκλογικός νόμος, οι κανόνες και τα διατάγματα των εθνικών εκλογών.

  • Οι προθεσμίες για τις εκλογές του Ιουνίου
  • Οδηγός για κόμματα και συνδυασμούς
  • Εκλογικά τμήματα
  • Εκλογικοί κατάλογοι
  • Εκλογικό σώμα – στοιχεία – γραφήματα
  • Σταυροί προτίμησης ανά εκλογική περιφέρεια
  • Οδηγός ψηφοφόρου – Που και πως ψηφίζετε
  • Οδηγός υποψηφίων βουλευτών
  • Προεδρικό διάταγμα εκλογής βουλευτών
  • Κανόνες για μεγάφωνα εκλογικών κέντρων