Στην πλειονότητά τους είναι νεαροί, ηλικίας από 18 έως και 25 χρόνων