Κατωπόδη Αργυρώ

Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Εκπαιδευτική και Επαγγελματική Σύμβουλος, ΜΑ Συμβουλευτικής, MSc Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Υπηρετεί την Δημόσια Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επί 25 συναπτά έτη ως Καθηγήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Κάτοχος Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης στην «Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό» από το ΕΚΠΑ και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διετέλεσε Σύμβουλος και Διευθύντρια στο Ειδικό Γυμνάσιο Θήβας. Έχει συγγραφικό έργο και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια ως εισηγήτρια και ερευνήτρια σε ακαδημαϊκά προγράμματα. Συμμετείχε σε σεμινάρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας του ΕΚΠΑ με θέμα: «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ασύλου Προσφύγων». Είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής. Στην παρούσα, φοιτά στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» με κατεύθυνση «Ελληνική Φιλολογία».

LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/in/argyro-sylvia-katopodi-012488165?originalSubdomain=gr

Αρθρογραφία:

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ