• Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος
 • Η Κυβέρνηση Παπαδήμου (από 11/11/2011)
 • Βιογραφικά των μελών της Κυβέρνησης Παπαδήμου (11-11-2011)
 • Πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου
 • Κυβέρνηση (17/6/2011 – 10/11/2011)
 • Βιογραφικά των μελών της Κυβέρνησης (17-6-2011 – 10-11-2011)
 • Γενικοί – Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων
 • Βιογραφικά Γενικών – Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. – Γ. Διευθυντής ΟΔ.ΔΗ.Χ
 • Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
 • Επιτροπή αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για το «πόθεν έσχες» κομμάτων – πολιτικών
 • Κυβέρνηση (7/9/2010 – 17/6/2011)
 • Κυβέρνηση (6/10/2009 – 7/9/2010)