( Η οργανωτική διάρθρωση του ΛΑΟΣ έχει αλλάξει αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του)

Δομή-Στελέχη-Βιογραφικά:

  • Καρατζαφέρης Γιώργος – Βιογραφικό
  • ΛΑΟΣ: Καταστατικό – πρόγραμμα
  • ΛΑΟΣ: Οργανωτική Διάρθρωση, Πρόεδρος-Αναπληρωτές Εκτελεστική Γραμματεία (πριν από τις εκλογές του 2012)
  • ΛΑΟΣ: Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού (πριν από τις εκλογές του 2012)
  • ΛΑΟΣ: Μέλη Κεντρικής Επιτροπής (πριν από τις εκλογές του 2012)
  • ΛΑΟΣ: Επιτροπή Δεοντολογίας (πριν από τις εκλογές του 2012)
  • Νεολαία ΛΑΟΣ – ΝΕ.Ο.Σ. – Οργανώσεις (πριν από τις εκλογές του 2012)
  • Βουλευτές ΛΑΟΣ 2009