( Η οργανωτική διάρθρωση του ΛΑΟΣ έχει αλλάξει αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του)

Δομή-Στελέχη-Βιογραφικά: