Νάτσου Ελένη

  • Γεννήθηκα και μεγάλωσα  στην Καλλιθέα.
  • Τον Ιούνιο του 1994 τελείωσα τη Σιβιτανίδειο  Σχολή με την ειδικότητα  της Βοηθού Μικροβιολόγου.
  • Τον Ιούνιο του 1995 παρακολούθησα στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) και πήρα τη βεβαίωση παρακολούθησης  400h ως  Βοηθός  Λογιστή.
  • Εργάστηκα από το 1996 – 1997 στο Lost and Found της Ολυμπιακής.
  • Το 2000 εργάστηκα ως ιπταμένη  συνοδός  στις Μακεδονικές  Αερογραμμές.
  • Το 2000-2003 εργάστηκα ως ιπταμένη συνοδός στην Εlectra Airlines.
  • To 2005 -2009 εργάστηκα ως συνοδός  εδάφους στην Ολυμπιακή.
  • Έχω πτυχίο Αγγλικών , γνωρίζω  Ιταλικά  και υπολογιστές.