Η ΝΕΑ ΜΕΡΑ στο διαδίκτυο

Το κόμμα αυτό έχει αναστείλει τη δράση του από τις 14/10/2013. Η κοινοβουλευτική του Ομάδα, έχει πάψει να υφίσταται. Προηγούμενη οργανωτική διάρθρωση:

  • Ζώης Χρήστος – Βιογραφικό
  • Πολιτική Γραμματεία – Βουλευτές
  • Ιδεολογική και Πολιτική Ταυτότητα