Δείτε ή κατεβάστε την λίστα όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχών της Ελλάδας, όπως ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του “Καλλικράτη”.

Πιέζοντας το όνομα του κάθε Νομάρχη, μπορείτε να δείτε το Βιογραφικό του, όπως αυτό συντάχτηκε και δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο της κάθε Νομαρχίας.

Λίστα Νομαρχιών – Νομαρχών σε pdf

Λίστα Νομαρχιών – Νομαρχών σε doc (έγγραφο του Word)