ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 57, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 5247227

Fax: 210 5247227

Email: ergatikipali@okde.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2310 237938

Fax: 2310 237938

Email: thessaloniki@okde.gr

 

Θέσεις – Ταυτότητα – Ιδρυτική Διακήρυξη (Δείτε εδώ)