ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Διεύθυνση: Δραγάτση 2, Κέντρο Πειραιά 18535

Τηλέφωνα:  2130 466 466

Email:  info@oramaellados.gr

Ιστοσελίδα: www.oramaellados.gr

 

Δομή-Στελέχη-Βιογραφικά:

Πρόεδρος: – Δημήτρης Θώδης