Ο Κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών Γ. Ραγκούση περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες του οργάνου, τον τρόπο εκλογής του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του προέδρου και του γραμματέα, το ρόλο των παρατάξεων, τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης, θέματα ερωτήσεων που υποβάλλονται, τρόπους αναπλήρωσης σε περίπτωση παραίτησης, θέματα ημερήσιας διάταξης και απαρτίας κ.α, ώστε να ισχύσει κοινή διαδικασία για τη λειτουργία όλων των περιφερειακών συμβουλίων της χώρας. Η ισχύς του αρχίζει με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.